Κεντρικές Ειδήσεις

Μάθε πρώτος τα νέα του Αρη

Top Banner

Πρόβλημα στην ΕΠΟ για "Βαρείες Παραβάσεις" για πάοκ-ξάνθη

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η Κυβερνητική απόφαση να περάσει συγκεκριμένη τροπολογία για αλλαγή των ποινών στην υπόθεση "ΠΑΟΚ - Ξάνθη" προκαλεί νέα σειρά προβλημάτων που αγγίζουν τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και το αυτοδιοίκητο!

Μπορεί η Κυβέρνηση να πέρασε την τροπολογία για την αλλαγή των ποινών στο θέμα της πολυϊδιοκτησίας όμως προκύπτει σοβαρό ζήτημα σχετικά με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ που ψηφίστηκε το 2019. Έναν πειθαρχικό κώδικα που συνεχίζει να προβλέπει υποβιβασμό για "βαρείες παραβάσεις", όπως αυτές διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν (από την ΕΕΑ) από ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Προφανώς εντός των επόμενων ημερών θα προκύψουν και διαδικασίες για να τροποποιηθεί το επίμαχο παράρτημα Α του Π.Κ. της ελληνικής Ομοσπονδίας, όμως αυτήν την στιγμή και τουλάχιστον μέχρι να ψηφιστεί η αλλαγή του Πειθαρχικού Κώδικα από την ίδια την ΕΠΟ υπάρχει δεδομένα πρόβλημα.

Πρώτον (παρότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που αυτό συνέβη) κανένας κανονισμός δεν επιτρέπεται να αλλάζει μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου. Δεύτερον, σύμφωνα με στελέχη της ΕΠΟ κανένας κανονισμός δεν μπορεί να τροποποιείται με κυβερνητική παρέμβαση. Πηγές κοντά στην Ομοσπονδία μάλιστα έκαναν λόγο για "ωμή πολιτική παρέμβαση", που ακουμπά θέματα του ποδοσφαίρου. Τρίτον, υπάρχει το αυτοδιοίκητο το οποίο το αγγίζει αυτή η υπόθεση και επηρεάζεται, ειδικά δε εάν γίνουν σχετικές καταγγελίες σε UEFA και FIFA. Κοινώς, προκύπτει ένα ακόμα μεγάλο θέμα που βγαίνει μετά από τους συγκεκριμένους χειρισμούς της Κυβέρνησης και του Υφυπουργείου Αθλητισμού και μένει να φανεί η συνέχεια. Μία συνέχεια, η οποία είναι... άγνωστη ακόμα και σε έμπειρα στελέχη της Ομοσπονδίας, όχι μόνο λόγω της μεγάλης βαρύτητας του ζητήματος αλλά και διότι για πρώτη φορά αλλάζει με κυβερνητική απόφαση ένας τόσο σημαντικός κανονισμός για ένα τόσο σπουδαίο θέμα, όπως η πολυϊδιοκτησία.
Πιο κάτω δείτε αναλυτικά το τι υπογραμμίζει το συγκεκριμένο παράρτημα και στην Gallery δείτε τις φωτογραφίες:

Παράρτημα Α
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού / Πόρισμα Ελέγχου / Ποινές

"1. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού «τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο», της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εκδίδεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), η τελευταία εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο και το διαβιβάζει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Ε.Π.Ο. στην συνέχεια το διαβιβάζει στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της Διοργανώτριας Ένωσης, η οποία με βάση το ως άνω πόρισμα, το οποίο ελέγχεται ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα στην ανοιγόμενη ενώπιόν της πειθαρχική δίκη, επιβάλει στην υπαίτια ΠΑΕ τις παρακάτω ποινές:

α) Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως βαρεία, με ποινή υποβιβασμού από μια κατηγορία έως και την αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά την προέλευση των πόρων των μετόχων και των εταιρειών, που συνεισφέρουν για τη δραστηριότητα των Π.Α.Ε., καθώς και κάθε παράβαση, που αφορά στη νομιμότητα της διοίκησης και του μετοχολογίου των Π.Α.Ε.

Στην περίπτωση κατά την οποία στη διοίκηση ή στο μετοχολόγιο Π.Α.Ε. μετέχουν πρόσωπα, που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για την τέλεση κακουργήματος ή εγκλήματος doping ή έχουν καταδικαστεί για έγκλημα βίας σε αθλητικούς χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκλημα σχετιζόμενο με την προσυνεννόηση αποτελέσματος αγώνα σε ποινή ανώτερη του ενός (1) έτους φυλάκισης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισμού της Π.Α.Ε., στην οποία μετέχουν, από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

β) Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το  πόρισμα  ελέγχου ως  σοβαρή,  με  ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών έως τον υποβιβασμό κατά μία κατηγορία

Ως σοβαρή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

γ) Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως απλή, με ποινή αφαίρεσης ενός (1) έως δέκα (10) βαθμών

Ως απλή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που το πόρισμα ελέγχου διαπιστώνει παράβαση  κανόνα που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, επιβάλλεται χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, κατά τους ορισμούς του ν. 2725/1999, που αναφέρεται στο πόρισμα ελέγχου, επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να μειώσει την ποινή μέχρι το κατώτατο όριο που προβλέπεται κατά τα ως άνω για τις περιπτώσεις α και β ή να επιβάλλει χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για την περίπτωση γ' αν η Π.Α.Ε. επανορθώσει την παράβαση εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πορίσματος ελέγχου και τούτο ρητώς αναφέρεται σε νέο πόρισμα.

3. Αν συντρέχει περίπτωση υποτροπής η Πειθαρχική Επιτροπή επαυξάνει την ποινή μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται κατά τα ως άνω.

Υποτροπή υπάρχει όταν η ίδια παράβαση, που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, τελείται περισσότερες από μια φορές σε χρονικό διάστημα τριών ετών από την τέλεση της πρώτης.

4. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Επιτροπών της παραγράφου 1 προσβάλλονται, σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

5. Οι παρούσες ποινές, που επιβάλλονται με βάση το πόρισμα ελέγχου, είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο., οι οποίες ισχύουν αυτόνομα.

Το παρόν Παράρτημα Α εγκρίθηκε στη No 45 συνεδρίαση της 13/08/2019 της Ε.Ε.Θ. της Ε.Π.Ο.".

πηγή: gazzetta.gr

Βαθμολογίες

ΜΑΘΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157

Tags