Κεντρικές Ειδήσεις

Μάθε πρώτος τα νέα του Αρη

Top Banner

Εν γνώση-με υπαιτιότητα,καθ' υπόδειξη της ΠΑΕ πάοκ Α.Ο.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το blog των Δικογραφιών ήταν εκείνο που αποκάλυψε το πλήρες περιεχόμενο του σκεπτικού για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ένα σημαντικό σκέλος του αποτυπώνεται στα εξής:

Σημειώνεται ότι με τον σκοπό διαπίστωσης διενέργειας συναλλαγών μέσω παρένθετου προσώπου λαμβάνεται υπόφη οποιοδήποτε στοιχείο ή ένδειξη που καταδεικνύει την ύπαρξη δεσμών μεταξύ δύο προσώπων, την λειτουργία του ενός καθ'υπόδειξη του άλλου και την έλλειψη αυτονομίας ιδίως οικονομικής. Δεν απαιτείται προς τούτο να αποδειχθεί η πλήρωση ορισμένων εκ του νόμου κριτηρίων, όπως στη περίπτωση των συνδεδεμένων εταιρειών. 7) Η απόκτηση το καλοκαίρι του 2018 από τον I. Καλπαζίδη μετατρέψιμων ομολογιών που είχαν εκδοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατόπιν μεταβίβασής του από την Dimera Ltd. Όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες από την RFA Trading and Consulting Ltd, σχετικές συμβάσεις, οι εν λόγω ομολογίες είναι ελεύθερα μετατρέψιμες και συνεπώς σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο στο μέλλον ο I. Καλπαζίδης, μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα του και να καταστεί μέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο.

Εξάλλου από κανένα από τα προσκομισθέντα από τα μέρη, έγγραφα δεν αποδεικνύεται ο ισχυρισμός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο., ότι ο I. Καλπαζίδης έχει παραιτηθεί του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και συνεπώς ο ισχυρισμός αυτός, τον οποίο διατύπωσαν και κατά το στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας διαψεύδεται. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν υπήρχε μια τέτοια παραίτηση δεν θα αναιρούσε τη διαπίστωση δεσμών μεταξύ δανειστή και δανειζομένου, κατά μείζονα λόγο εάν ο δανειστής δεν είχε λάβει κάποιες εξασφαλίσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Επισημαίνεται τέλος ότι η εταιρεία RFA PROMOTIONS συνδεδεμένη εταιρεία με την RFA TRADING AND CONSULTING, ελεγχόμενη από τον Kondaref, από τον οποίο μεταβιβάσθηκε στον I. Καλπαζίδη, ανέλαβε τη διαχείριση των δικαιωμάτων εικόνας αθλητών μόνο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα ανωτέρω αναφέρονται στο υπόμνημα της RFA. Κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., κατά πλειοψηφία (4-1) μειοψηφούντος του Χρ. Δερδεμέζη, από τα ανωτέρω στοιχεία αποδεικνύεται ο ρόλος της RFA Trading and Consulting Ltd, της θυγατρικής αυτής VIALAND Α.Ε., της οικογένειας Σαββίδη και του ομίλου BELTERRA και της DIMERA μέσω των οποίων αποκτούν δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., και του I. Καλπαζίδη, ως παρένθετων προσώπων, απορριπτομένων ως αβάσιμων των αντίθετων ισχυρισμών των ελεγχόμενων εταιρειών. Περαιτέρω η ύπαρξη παρένθετων προσώπων της RFA Trading and Consulting Ltd και του Ιωάννη Καλπαζίδη και ο σκοπός καταστρατήγησης της απαγόρευσης περί πολυιδιοκτησίας που καταδείχθηκε από τα ανωτέρω, δεν καταλείπουν καμμία αμφιβολία ότι τελέσθηκε η εν λόγω παράβαση σε γνώση και με υπαιτιότητα των οργάνων διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. Ειδικότερα, τα εν λόγω παρένθετα πρόσωπα λειτουργούσαν καθ'υπόδειξη της μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και των απώτερων μετόχων της, όπως και του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, με τους οποίους διατηρούν διαρκείς χρόνιες σχέσεις και δεσμούς οικονομικούς,.επαγγελματικούς και οικογενειακούς, με τελευταία ένδειξη αυτή της συμμετοχής του Ιωαν. Καλπαζίδη στο ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατόπιν μεταβίβασης των ομολογιών από τη Dimera Ltd.

Επιπροσθέτως η εν λόγω παράβαση τελέσθηκε και με υπαιτιότητα των οργάνων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., οι απώτεροι μέτοχοι της οποί ας, πλέον μέσω της INSPORTS ήταν πωλητές των μετοχών της VIALAND στην RFA Trading and Consulting Ltd, παρέμειναν δε στο Δ.Σ. της πρώτης ακόμα και μετά την αποξένωσή τους από τις μετοχές με προφανή σκοπό να συσκοτίσουν το όλο θέμα για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ύπαρξη του παρένθετου προσώπου.

Βαθμολογίες

ΜΑΘΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157

Tags